roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich

Roszczenia twórcy z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych

naruszenia praw autorskich

Osoba naruszająca prawa twórcy musi liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej i cywilnej. Na gruncie ochrony cywilnej możemy mieć do czynienia z roszczeniami związanymi z naruszeniem praw osobistych twórcy, oraz praw majątkowych. W zależności od rodzaju naruszonych praw przysługują nam określone przez ustawę żądania. Oczywiście każde naruszenie należy rozpatrywać indywidualnie, bowiem możliwe jest naruszenie …

Continue Reading