Photo by Mikas Vitkauskas from FreeImages

Prawo autorskie do tatuażu – czy tatuaż jest utworem?

naruszenia praw autorskich prawo autorskie utwory

Pytanie wydaje się dosyć banalne i równie banalna jest odpowiedź na nie – otóż TAK. Tatuaż może być utworem wiec jeśli ustawa o prawie autorskim pozwala nam na przyjęcie takiego stanowiska, możemy chronić ten utwor jej przepisami. Jak zatem możemy postępować mając tatuaż? Czy możemy sobie zastrzec, aby wzór, który sobie „wydziaraliśmy” nie był już …

Continue Reading

Karalne rozpowszechnienie utworu

naruszenia praw autorskich przestępstwa autorskie

Ostatnio spotkałam się ze stwierdzeniem, które mocno mnie zaniepokoiło. W dyskusji na temat udostępniania cudzych zdjęć padło teza, jakoby to, co jest „wrzucone” do Internetu, było własnością wszystkich i można robić z tym, co się komu podoba. Chciałabym przestrzec przed takim tokiem myślenia, bo skoro wiecie już czym jest utwór i że twórca ma pewne …

Continue Reading
roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich

Roszczenia twórcy z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych

naruszenia praw autorskich

Osoba naruszająca prawa twórcy musi liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej i cywilnej. Na gruncie ochrony cywilnej możemy mieć do czynienia z roszczeniami związanymi z naruszeniem praw osobistych twórcy, oraz praw majątkowych. W zależności od rodzaju naruszonych praw przysługują nam określone przez ustawę żądania. Oczywiście każde naruszenie należy rozpatrywać indywidualnie, bowiem możliwe jest naruszenie …

Continue Reading
roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich

Tak zarabia się na sztuce – prawa autorskie majątkowe

definicje prawo autorskie

Treść autorskich praw majątkowych sprowadza się do „korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”[1]. Ustawodawca odwołał się tutaj do modelu własnościowego praw autorskich majątkowych. Oznacza to przyjęcie domniemania, iż twórca ma prawo do korzystania z utworu w każdy sposób (który nie został wyraźnie wyłączony), do …

Continue Reading